Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

amebocyt
amebocyt
1133 4069 420
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaagdaaa maagdaaa
amebocyt
Reposted fromshakeme shakeme viamaagdaaa maagdaaa

October 07 2019

amebocyt

September 04 2019

amebocyt
Reposted fromtgs tgs viaclementiines clementiines

July 13 2019

amebocyt
6513 da05 420

July 09 2019

amebocyt
amebocyt
2594 8862 420

Marina Abramovic - Do czysta.
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
amebocyt
2337 4ef2 420
Reposted fromslodziak slodziak viaavooid avooid
amebocyt
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
amebocyt

- Dlaczego każdy dzień wydaje się najważniejszy? – zapytał Kubuś Sowę Przemądrzałą.

- Dlatego, że trwa teraz – odpowiedziała Sowa. – A to, co jest w danej chwili, zawsze wydaje się najważniejsze.

- Dobre sobie! – odezwał się Kłapouchy i zaśmiał ponuro. – Każdy dzień jest najważniejszy, bo może być ostatni.

— A.A. Milne
Reposted fromavooid avooid

May 22 2019

amebocyt
Reposted frombluuu bluuu viapazdi pazdi
amebocyt
6884 3126 420
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viapazdi pazdi
amebocyt
amebocyt
2098 8221 420
Reposted fromRowena Rowena viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
amebocyt
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
amebocyt
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
amebocyt
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaavooid avooid
0329 71b1 420

drydockshop:

DECORATING WITH PLANTS | Sunset Books ©1980

Reposted fromKatbot Katbot viafelicka felicka
amebocyt
2877 792d 420
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl