Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

amebocyt

April 17 2018

amebocyt
6827 822c 420
Herbert
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
amebocyt
7288 0312 420
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaavooid avooid
amebocyt
8229 8883 420
Reposted fromsosna sosna viasilence89 silence89
amebocyt
O wiele trudniej jest oceniać siebie niż innych. Jeśli uda ci się właściwie ocenić siebie, to znak, że jesteś mądry.
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromavooid avooid

April 07 2018

8993 68bc 420

March 22 2018

amebocyt

HYMN WIECZORNY (Stanisław Barańczak)

Ponad głowami i ponad słowami
Ponad domami i ponad dymami
Ponad dachami ponad oddechami
Zapada noc

Nad zmaganiami i nad zmęczeniami
Nad rozkoszami i nad rozpaczami
Nad mdłymi dniami i nad złymi snami
Zapada noc

Nad drżeniem ziemi i nad drżeniem dłoni
Nad pulsem miasta i nad pulsem skroni
Nad biciem serca i nad biciem w dzwony
Zapada noc

Nad potem życia i potem agonii
Nad łzami wściekłych i łzami bezbronnych
Nad krwią kochanków i nad krwią zranionych
Zapada noc

I nad poddaniem się i nad niezgodą
I nad ugodą czyjąś z samym sobą
Ponad niewolą i ponad swobodą
Zapada noc

Nad gwiazdą wiatrem i chmurą deszczową
Nad światłem gazem i bieżącą wodą
Nad nim nade mną nad nami nad tobą
Zapada noc

Wszędzie Nad stołem Nad lampą nad garnkiem
Nad snem Nad łyżką Nad schylonym karkiem
Nad bielą łóżka Nad bielą tej kartki
Zapada noc

I powiedz czemu I powiedz czy wszędzie
i wciąż tak samo i zawsze już będzie
nad dachy fabryk kościołów i więzień
zapada noc

Powiedz dlaczego jej dłoń coraz cięższa
i coraz bardziej brakuje powietrza
kiedy nad nami ciemna i zwycięska
zapada noc

Dlaczego dławi nas Dlaczego śnimy
oblani potem że się nie zbudzimy
że wiecznie będzie nad lata i zimy
zapadać noc

Nikt nie odpowie Nad ziemią nad miastem
nad tym pokojem nad ciałem twym własnym
głuchym spokojem i milczącym kłamstwem
zapada noc

Nad mdłymi dniami i nad złymi snami
Nad rozkoszami i nad rozpaczami
Nad zmaganiami i nad zmęczeniami
Zapada noc

Ponad dachami ponad oddechami
Ponad domami i ponad dymami
Ponad głowami i ponad słowami
Zapada noc
Zapada noc
Zapada noc

22 VII 1971 – 1 V 1974

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
amebocyt
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 21 2018

amebocyt
6872 6f99 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viafelicka felicka

March 02 2018

amebocyt
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaavooid avooid
amebocyt
3130 dce6 420
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viasilence89 silence89
amebocyt
0703 d66a 420
Reposted fromnutt nutt viadzony dzony

February 15 2018

amebocyt
0165 feea 420
Reposted fromGIFer GIFer viasilence89 silence89
amebocyt
amebocyt
5545 9017 420
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaavooid avooid

February 06 2018

amebocyt

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
amebocyt
7422 ef00 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 31 2018

amebocyt
7767 79eb 420
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaavooid avooid

January 27 2018

amebocyt
6628 6b43 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacalineczka calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl